Głowna Pomoc i informacje Zwroty

Zwroty

Wyjątki

Zwrot towarów łatwo psujących się lub w inny sposób zwolniony z tego obowiązku prawnego nie jest możliwy.

Czy chcesz zwrócić towar w przewidzianym prawem 14-dniowym terminie?

Wykonaj poniższe czynności

  • Poinformuj nas o zamiarze zwrotu towarów pocztą elektroniczną lub w wyjątkowych przypadkach pocztą
  • Wyślij przedmiot jako przesyłkę poleconą (nie za pobraniem) na podany przez nas adres pocztowy
  • Zapakuj towar tak, aby nie był uszkodzony

Warunki zwrotu towaru w ustawowym terminie 14 dni

  • Produkt jest zapakowany w oryginalne opakowanie
  • Produkt nie jest uszkodzony
  • Sprzedającemu przysługuje zwrot kosztów związanych z wysłaniem towaru kupującemu
  • Sprzedawcy przysługuje zwrot kosztów ponownej sprzedaży produktu

Coronavirus info

Counter